Tidigare uppdrag

50

Leifs rum


Ayos rum


Portvakt

Vill ge ditt barn ett personligt rum som lockar till kreativitet? Skapa en inbjudande vestibul? En vägg med vackra detaljer eller ett originellt motiv?


Jag erbjuder dekormåleri till såväl privatpersoner som till exempel skolor, förskolor, fritidsgårdar, organisationer och företag. Det kan handla om enstaka dekorationer, om att måla barnrum eller om annan typ av dekormåleri på hela väggar.


Jag kan måla utifrån en beställning på ett bestämt motiv men jag kan också själv komma med förslag på figurer, motiv och dekorationer. Dessutom har jag erfarenhet av att leda grupper i olika former av kollektivt skapande och därför arbetar jag också gärna i inkluderande processer. 


Jag är förstås också öppen för att arbeta med dekormåleri på andra ytor än väggar, till exempel på postlådor och möbler.