Anställningar undervisning

2015

Frilans-konstnär (eget företag)

 

2013 – 2014

Lärare i mosaikkonst för Remakebolaget

 

2005 – 2008

Lärare i teckning vid Conservatoire des Arts et des Métiers de Multimédia (konservatoriet för konst och multimedia), Bamako, Mali

·         Konservatoriet i Bamako är en nystartad (2004) akademi för högre studier inom konst, multimedia, dans, teater och musik och den enda i sitt slag i Afrika. I arbetet ingick förutom undervisning: 


- Utveckling av kursplaner för ämnet teckning inom högre studier i bildkonst och multimedia
- Skapande och organisering av tävlingar och utställningar för studenter
- Deltagande i workshops och utbyten mellan olika skolor, specialiteter och länder, till exempel: 

 

-          Workshop i akvarellandskap med den spanska konstnären Miguel Barceló 

-          Workshop med några lärare och franska konstnärer i projektet "Bois Sacré" (”Den heliga skogen”)

-          Skapande av scenariot för det första performance-eventet vid konservatoriet tillsammans med konststudenter

-          Deltagande i samma event med ett performance

 

2003 – 2005

Lärare i grafik vid den regionala konstskolan "Raúl Martinez" Moron, Kuba

  •  Den här akademin syftar till att ge alla de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs för ett framtida yrkesliv som konstnär. I arbetet ingick förutom undervisning: 

 

-          Förberedelse och montering av utställningar för lärare och elever

-          Skapande av konstprojekt för att främja konsten utanför den miljö där den vanligtvis visas (på landsbygd, i bergstrakter etc) 

-          Handledare för examensprojekt


2001 – 2003

Lärare i teckning, målning och konst och chef för institutionen för konst vid skolan för konstinstruktörer Vladislav Volkov, Sancti Spiritus, Kuba

  •  Skolan är inriktad mot högre utbildning för att undervisa i konst. Studenterna har kvalifikationer för att skapa men kommer främst att arbeta med undervisning och främjande av konst och